Agata Mańkowska

Agata Mańkowska

Od 11 lat prowadzi w Gabinecie Lekarskim SALUS-dr Kasprzak, gabinet medycyny estetycznej i fizykoterapii. Specjalista w zakresie laseroterapii wysokoenergetycznej. W marcu 2011 r. uzyskała stopień dr n. o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca została oparta o 10 letnie obserwacje poczynione podczas wykonywania zabiegów laserowego usuwania tatuaży, laserowego usuwania powierzchownych zmian naczyniowych skóry oraz depilację laserową.

Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunkach: Kosmetologia i Fizjoterapia. Prowadzi szkolenia z zakresy laseroterapii w kosmetologii oraz wykorzystania metod fizykoterapeutycznych w medycynie estetycznej i kosmetyce. Jest autorką oraz współautorką podręczników akademickich oraz prac naukowych, publikowanych w czasopismach medycznych przedstawianych również na kongresach i sympozjach naukowych.

DOROBEK NAUKOWY

ROZPRAWA DOKTORSKA: 2011 „Laseroterapia wysokosokoenergetyczna w wybranych problemach dermatologicznych i kosmetycznych – doświadczenia własne” Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor – Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

KSIĄŻKI

 1. Podręcznik akademicki : Kasprzak W. Mańkowska A. Fizykoterapia. 2-230. Kasprzak W (red). Fizjoterapia kliniczna. PZWL 2011
 2. Podręcznik akademicki : Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. 548-568. Kasprzak W (red). Fizjoterapia kliniczna. PZWL 2010
 3. Podręcznik akademicki : Mańkowska A. Elektroterapia w kosmetologii. 430-435. Adamski Z, Kaszuba A (red) Dermatologia dla kosmetologów. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010
 4. Podręcznik akademicki : Mańkowska A. Masaż w kosmetyce i medycynie estetycznej. 435-439. Adamski Z, Kaszuba A (red) Dermatologia dla kosmetologów. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010
 5. Podręcznik akademicki : Kasprzak W, A. Mańkowska. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. PZWL Warszawa 2010
 6. Podręcznik akademicki : Kasprzak W, A. Mańkowska. Fizykoterapia medycyna uzdrowiskowa i SPA. PZWL Warszawa 2008

OPUBLIKOWANE PRACE

 1. Mańkowska A.,Adamski Z, Kasprzak W. Usuwanie zmian naczyniowych skóry typu: teleangiektazje, spider nevi i angioma cherry za pomocą lasera KTP 532nm . Dermatologia praktyczna. 2012;3(20);15-26
 2. Mańkowska A. Fizykoterapia w kosmetologii – co każdy fizjoterapeuta wiedzieć powinien. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2011;19;4-7
 3. Mańkowska A. Elektroterapia w kosmetyce i medycynie estetycznej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2011;18;48-51
 4. Mańkowska A., Kasprzak W. Laserowe usuwanie zmian naczyniowych. Rehabilitacja w praktyce. 2011;6;40-45
 5. Mańkowska A., Kasprzak W. Usuwanie zmian naczyniowych skóry typu teleangiektazje za pomocą lasera KTP 532nm. Acta Balneol. 2011; 1 (123); 35-42
 6. Mańkowska A, Adamski Z, Kasprzak W. Różnice w efektach depilacji laserowej na twarzy u kobiet w porównaniu z innymi okolicami ciała. Dermatologia praktyczna 2011;1; 19-29
 7. Mańkowska A, Adamski Z. Doświadczenia własne w laserowym usuwaniu tatuaży. Dermatologia praktyczna 2010;1; 63-72
 8. Kasprzak W.P, Kasprzak P.D, Mańkowska A. Pulsujące pole magnetyczne a ciśnienie tętnicze u normotoników i w chorobie nadciśnieniowej. Baln. Pol.1997; 3-4 ;95-100
 9. Kasprzak W, Mańkowska A. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w leczeniu osteoporozy kręgosłupa piersiowego. Pol. Arch. Med. Wewn. 1998;100;291
 10. Mańkowska A, Kasprzak W, Kostrzewski J. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na ukrwienie kończyn dolnych chorych z miażdżycą zarostową. Pol. Arch. Med. Wewn. 1998;100;260